Logo

Om Energigemenskaper

En energigemenskap definieras som en ekonomisk förening som har till ändamål att ge sina medlemmar miljömässiga, ekonomiska eller sociala samhällsfördelar. Syftet är att ge medborgare en större påverkan över sin elförbrukning i energigemenskapen.

Bild på förnybar energi

Framtidens eltariffer

Här kan du se prisskillnader för olika elnätsbolags tariffer. För enskilda hushåll visas säkring på 16, 20 och 25 ampere. För en tänkt energigemenskap utgår beräkningen från att hushållen delar på en säkring på 80 ampere. Information om de olika tariffernas parametrar kan finnas genom att hålla musen över -ikonerna. Priserna nedan är beräknade utifrån snittförbrukningen av 20 hushåll.

OBS! Priserna är bara ett exempel, längre ner på sidan kan du testa med egna parametrar.

Sala-Heby Energi

16A: 306 kr/mån 20A: 381 kr/mån 25A: 443 kr/mån 80A: 149 kr/mån

Sandviken Elnät

16A: 354 kr/mån 20A: 411 kr/mån 25A: 482 kr/mån 80A: 187 kr/mån

Upplands Energi

16A: 357 kr/mån 20A: 483 kr/mån 25A: 579 kr/mån 80A: 139 kr/mån

Vattenfall

16A: 463 kr/mån 20A: 593 kr/mån 25A: 708 kr/mån 80A: 220 kr/mån

Beräkna dina kostnader!

Här kan du ange dina parametrar och få en uppskattad kostnad om du väljer att gå med i en energigemenskap.
Syftet är att jämföra energigemenskaper med nuvarande tariffer och visa hur stor ekonomisk fördel det är för kunden att organisera sig lokalt.
Ditt gamla pris är
Ditt nya pris är
10000 kWh per år
25 hushåll
0 kWh per år

* Priserna är endast en uppskattning. Energigemenskaper.se har ingen prisgaranti.

Bild på en analytisk graf

Modeller och analys

Modellerna som används för att beräkna alla tariffer på hemsidan är direkt hämtade från respektive elnätsbolag. Med hjälp av dessa och verklig mätdata från över 200 hushåll har vi skapat en algoritm som uppskattar hur dyrt det kommer bli för just dig att vara del av en energigemenskap.

Om din elnätsleverantör inte är med i vår modell, skicka gärna ett e-mail till oss på joachim.lindborg@lsys.se så lägger vi till den!