Logo

Här kan du hitta information om energigemenskaper från diverse källor

Nya EU medel att söka för energigemenskaper

EUs stödtjänst för medborgarledd renovering (Citizen-led renovation, CLR) är öppen

Man söker entusiastiska deltagare som vill vara med som “piloter”, “studenter” och “följare” i nästa fas av projektet. De utvalda deltagarna kan dra nytta av skräddarsydd kapacitetsutveckling och tekniskt stöd för att genomföra projekten. Beroende på om man är i startgroparna eller om du vill utvidga ett befintligt projekt, finns det olika stödvägar att söka:

Årets Kooperativ, kan bli en energigemenskap.

Coompanion som stöttar kooperativ har en tävling där energigemenskaper kan vara med och tävla om 10 000 kr. Nu är publika röstningen avslutad och vi väntar på vinnaren

med bland finalisterna finns energigemenskapen

Röstånga Energikooperativ

Ny forskning om energigemenskaper i Norden

Forskningsrådet “Nordic Energy research” har tagit fram en intressant rapport om energigemenskaper i norden. Man visar på barriärer och hinder samt faktorer som kan accelerera implementationen av energigemenskaper

Energy Communities Repository söker energigemenskaper

Eu kommissionen söker nu exempel på energigemenskaper för att skapa en karta över hur energigemenskaper implementeras runt om i Europa. EU projektet Masterpice jobbar genom sin svenska del för att öka intresset och skapa fler gemenskaper.

Anmäl din gemenskap nu

Rapport om virtuell delning av energi

Energicentrum Gotland har genomfört ett mycket intressant arbetet som mynnade ut i en rapport som presenterades på Almedalsveckan 2023. Dragningen efterföljdes av en paneldiskussion med Anna Werner (VD, Svensk Solenergi), Emma Wiesner (EU-parlamentariker, Centerpartiet), Johan Öhnell (Senior advisor, Solkompaniet), Stefan Sedin (VD, Jämtkraft Elnät AB) och David Larsson (Energikonsult, Solisten) som modererades av Magnus Jennerholm på Energicentrum Gotland.

Eu projektet MASTERPIECE seminarium i almedalen

Under onsdagen i almedalsveckan 2023 hölls ett mycket intressant seminarium om energigemenskaper där Ngenic, Göteborg energi och Via Europa samtalde om energigemenskapers möjliga samhällsnytta

EU Masterpiece energigemenskaper samhällsnytta

Existerande energigemenskaper?

Det finns massor med bostadsrättsföreningar som redan idag hanterar energi åt sina föreningsmedlemmar men ingen är en “äkta” medborgarenergigemenskap eftersom man då enligt regelverket måste ha detta i sitt namn och vara en ekonomisk förening. På alla bolag finns ingen sådan registrerad.

Ny energigemenskap på Gotland

Nu startar över 100 personer en energigemenskap på Gotland. Det är genom det mycket aktiva utvecklingsbolaget på Östergarnslandet som man nu börjat dra i arbetet med att starta en gemensam solpark med andelsägande och detta är starten på en energigemenskap, Wolfgang brunner är initiativtagare. Man har sedan tidigare jobbat mycket med kollektiva lösingar på bland annat vatten och avlopp.

EU resurser om energidelning

Europeiska Unionen har sammanställt massor med intressant information om Energigemenskaper från olika länder

"Bredbandsjesus" predikar energigemenskaper

Att vi har en energiomställning är tydligt när nu får helt nya röster som börjar prata om styrkan i att distribuerat minska belastningen på det centrala nätet

Coompanion gör förstudie om energigemenskaper

I ett förstudieprojekt finansierat av tillväxtverket kommer lokalkontor inom Coompanion jobba med energigemenskaper inom projektet REIS “Resurs Effektiva energilösningar i samverkan”

Webbinarium hos Power Circle och Svensk Solenergi

Energigemenskaper i Sverige. David Larsson, Solisten

Nu godkänns lokal energidelning!

1a Januari 2022 har regeringen beslutat att ändra förordningen på nätconcession.

EI reviderad eu lagstiftning

Energimarknadsinspektionen lämnade 2020 in en rapportering om lagarna runt energigemenskaper

Vad är Effektbrist?

Live-In Smartgrid förklarar problematiken med effektbrist

Seminarium

Almedals seminarium med svensksolenergi om energigemenskaper

Energigemenskaper

En kort beskrivning av energigemenskaper med svensksolenergi

Friends of the Earth

Friends of the Earth Europe är den största gräsrotsorganisationen i Europa, som förenar mer än 30 nationella organisationer med tusentals lokala grupper.

Palm, J., & Sandin, J. (2021). Energigemenskaper i Sverige. Internationella Miljöinstitutet, Lunds universitet.

Jenny Palm och Jenny Sandin beskriver enkelt men tydligt vad medborgarenergigemenskaper kan göra och reglerna runt detta

WSP PM om energigemenskaper 2019

Pm om Medborgarenergigemenskaper från WSP på uppdrag från “forum för smarta elnät” som var aktiva för lösningar om det framtida elnätets lösningar