Logo

Modeller och beräkningar

Uppskattningen som sker på startsidan är baserad på verklig mätdata från 150 hushåll i Uppland. Samtliga hushåll använder sig av fjärrvärme och uppskattningen är därmed nogrannast för hushåll med denna typ av uppvärmning.

Med hjälp av mätdatan har vi beräknat den genomsnittliga kostnaden per kwh för varje enskild tariff som används för den grundläggande uppskattningen. Vid flera hushåll jämnas de fasta kostnaderna ut och vid egen energiproduktion dras den producerade elen av från den totala elförbrukningen.